suur maalritöö


puhas kunst / clean art


troll / trolley


ykskõik



medõde / nurse

kodutu / homeless






autist


ametnik / publik servant

 





















marjak štoli?

    

viimitleja


põhjani härrased!

heakorra tööline



baaridaam

autojuht 



 


artist / actor

teadlane / scientist

      


intermezzo

 


     










 

 



 


 









home




 














 




next


 


























“Maaliseeria on mõeldud uurimusena kunstimaailma hetkeseisu kohta. Autor on võtnud vaatluse alla kunstnike isiksuste kuvandid, mis siinse käsitlusena on kombinatsioonid isikliku sissetuleku teenimisest mõnel tavapärasel töökohal ja nö avalikuna esitletud isikutest.

See paratamatult tekkiv kahetine suhe kunstniku kui sotsiaalse töötaja elik prekariaadi esindaja eksistentsile on autori hinnangul siiski heal juhul igapäevane ja miks mitte ka loov tingimus. Muidugi on otstarbekas alati mõtestada kuivõrd utilitaarselt võib ja saab ühiskond kunstniku rolli näha. Ning teisalt kunstnikud, tulles endi loomingus vastu ühiskondlikule ootusele, tähistavad sageli ise seda ootuse horisonti ühes kunsti mõtestamise reeglitega.

Millisel juhul võiks kunstnikus näha kasuliku kunstitöötajat, kas sel juhul kui ta pigem loobub kunstimaailma üldist kasu silmas pidades tööturu väljakutsetest ning pühendub oma loomingule nö ateljeevaikuses? Või juhul kui ta kasutab valikut enda igapäevastest töörollidest oma loomingu tähendustega sisustamiseks?

Teine juhtum tundub autori hinnangul otstarbekam, kuna sel juhul väheneb võimalus mõista kunsti hermeetilise ja eneseküllasena.”