Loomingulist doktoritööd teostan Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis, Kunsti ja Disaini õppekava suunal. Uurin, mis vormides ja kuidas kunstnikud ühiskonna teiste gruppide käekäigus osalevad. Samuti seda, milliseid ootusi kunstipublik seab kunstnikele väikese elanike arvuga linnade näitel. Kas ja kuidas inimeste ootused ja kunstnike väljapakutav kunstitegevus valikus Eesti väikelinnades kohtuvad? Erinevate näitusekohtade võrdluses olen seni uurinud Paldiski ja Haapsalu näitusekohtade olukorda ümbritsevate linnade kontekstis. Sellest toimus mullu juunis ka näitus Valga Muuseumis. Samuti uurimuse jätkuna Valga ja Võru näitusekohti. Vastavasisuline näitus toimus 2018. aasta augustis taas Valga Muuseumis. Peale teise etapi teostamist teostan uurimust Rapla ja Rakvere näitusekohtades. Kõiki uurimuses kajastuvaid näitusekohti olen sidunud valikuga kunstnikest, kes on seal oma näitusi teostanud ajavaheikul 2010-2017. Kunstnike ja linnade elanikega toimunud intervjuud sisaldavad viiteid näitusepaiga ja ümbritseva linna suhetest ning kunstitegevuse tähendusest. Kõigist kolmest võrdluspaarist (Paldiski-Haapsalu, Valga-Võru ja Rapla-Rakvere) toimuvad kokku 3 näitust, mis käsitlevad neis linnades asuvate näitusekohtade eristuvaid tahke või ühiseid, siduvaid teemasid. Seon kõigi kuue linna - Paldiski, Haapsalu, Valga, Võru, Rapla ja Rakverega - seostatud kunstnike intervjuude vastusi. Samuti nimetatud linnade kunstipublikute ootusi neis väikelinnades asuvate näitusekohaga seostuvatele kunstnikele. Eesmärgiks on seejuures mõista näitusekohtades toimuvat kultuuriliselt ja sotsiaalselt sidusate tervikutena, mida iseloomustab oma unikaalne suhete süsteem.

1. näitus - näitusevaated ja kontseptsioon (Valga Muuseum, juuni 2017)

2. näitus - näitusevaated ja kontseptsioon (Valga Muuseum, august 2018)

3. näitus - näitusevaated ja kontseptsioon (Rapla Kaasaegse Kunsti Keskus, oktoober 2019) ilmuvad peagi
kõigi kolme näituse tööd eraldi nähtavad (maalid ja fotod) ilmuvad peagi

Lisanäitus 1 (Rakvere Galerii, august 2019)

home next