bankett porgandiga / baquet with carrot


mahajäätud / abandoned

võluvägi / miracolous power


poodleja / shopper
jõuetu naine / weak woman

Sport

Saunalava / Sauna

isa ja laps / Dad and child
Esimene koolitund / first lesson
Poeskäik / shoping walk

 


naised lahkuvad Eestist / women are Estonia


Putka / Kiosk

pahaendeline naine / inauspicious woman


punajuukseline naine / redhead woman
Rohuküla valge daam /Rohuküla White Lady
Made in Estonia Marathon

Voodimängud / Bed games
Yesman
Kurb naine või rõõmus mees / Sad woman or rorty man
Naine võtab vähe ruumi / woman takes less room
Lilleke rohus / Flower in grass

 
 home16.-31. oktoober 2015 Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses toimunud näitus on naiste ja meeste lugudest, nende kahe poole olemisest teineteise suhtes. Siin põimuvad arusaamad soorollidest ja äratundmine selle rollijaotuse tinglikkusest. Just variatiivsus meeste ja naiste hulgas on põhjuseks, miks enese koha leidmine ühiskonnas on huvitav ja mõnikord ka raskendatud. Näen eksistentsiaalseid küsimusi võtmena individuatsiooni protsessile. Inimesed on eeldatavalt võrdsed, kuid sellegipoolest omame endile ainuomaseid iseloomujooni. Ühiskonna ootustele vastutulev elamise reeglitega kohanemine käib läbi enesemääramise. Individuaalne omapära võiks olla siin isikliku väljenduse sisuliseks kaalutluseks.