näituse vaade


näituse vaade


näituse vaade


näituse vaade
näituse vaade

Rakvere Rock


Kohtumispaik
Teatri lähistel


näituse vaade


intervjuud Rakvere elanikega audiona ja tekstina

näituse vaade    
     


 

back

näituse vaade

    

näituse vaade


näituse vaade

Oaas
Peatänav

Varjuline hoov


Jõulukuusk
Rakvere Teatri Lihakombinaat

intervjuude tekstid


näituse vaade

     
 


     

Rakvere Galeriisse kohandatud näitus“Väikelinn kui identiteet vol 2”moodustab osa terviklikumast loomeuurimuslikust näitusest, mida kunstnik kavandab Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusse 2019. aasta oktoobris. Rakvere Galeriis avanev näitus käsitleb kahte näitusekohta: Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskust ja Rakvere Galeriid. Näitusetööde keskmes on identiteediloome, mis väikelinnade elukorraldust ja elukvaliteeti kujundavad. Kunstnik küsib, millise osa väikelinnade identiteedist moodustab kunstitegevus. Rakvere Galeriis on nähtavad just Rakverega piirnevad tööd ja kajastused. Kunstnikud korraldavad näituseid lähtuvalt endi ideedest ja eelistustest. Sellegipoolest moodustab galeriid ümbritsev linn tiheda siduskoe, mille keskmes avanevad näituse külastajale kohale omistatud visuaalne identiteet ja tähendused. Ühe või teise linna elanike arvamused toimuvate kunstisündmuste kohta on väikelinna elu kajastusteks. Elanike ootused ja rõhutused kunstnikele mängivad samas kaasa väikelinna idenditeedi kujunemisele.

Näitusel on nähtav intervjuufilmid Rakvere Galeriis näituseid korraldanud kunstnikega. Intervjuud Rakvere näitusepaika aeg ajalt külastanud Rakvere linna elanikega on kuuldavad helisalvestistena. Intervjuud kõnelevad väikelinna elanikest kunstipubliku ootustest ja kunstnike ideede kattumistest või lahknemistest. Kui kunstnikud mõistavad oma tööde näitamist mõne suurema asukoha galeriiga võrdluses, siis kunstipubliku ootused lähtuvad tihti asukoha eripäradest. Linnade elanikud mõistavad tahes või tahtmata linna aktuaalseid probleeme kui esmaseid ja kunstinäituseid kodulinna eluolule värvinguid lisavate sündmustena.
backback


 back