Rait Rosin
Saadjärve sümpoosion

Saadjärve sümpoosion

Saadjärve sümpoosion toimus 15. august 2023, Äksi külas, galerii No1 juures.

Saadjärve näitus / sümpoosion

Eesti Maalikunstnike Liidu kuraatornäitus SAADJÄRV EI OLE BRACCIANO JÄRV, NO Ei OLE!
Galerii No. 1
Äksi küla, Tartumaa
avamine 15. Juuli kell 17.00

Sümpoosion TARTU GLOBALISEERUB? toimub näituse avamise päeval 15.
juulil kell 17-23.00

Kuraator: Rait Rosin (EML)

Eesti Maalikunstnike Liidu kuraatornäitus ja näituse avamise päeval toimuv sümpoosion lähtuvad kõnekäänust, mille järgi viivad kõik teed Rooma või siinkandis ka Tartusse. Teed võiksid viia isegi Tartu lähedase Saadjärve äärde ja mitte Rooma lähedase Bracciano järve äärde, juhul kui Roomat ja Tartut pidada olulistemateks sõlmpunktideks, kust inimkonda aegade algusest suunatud, juhtitud ja ülal peetud.

Sümpoosionil ülesastuvad heli-, tegevus-, ja visuaalkunstnikud ning ka loenguid pidavad filosoofid, teadlased mõtisklevad kohaliku kultuurilise ja majanduliku tõmbekeskuse Tartu ja selle mõju teemadel.
Sümpoosioni kandvaks ideeks on leida osalejate nägemustest ühisosa Tartust kui kultuurilisest tõmbekeskusest. Peamiseks trigeriks  ja motiiviks on Eesti positsioon piiririigina, mis omakorda võiks suunata filosoofe ja loomeinimesi senisest suuremale koostööle, et muutuvates oludes edasiviivaid sihte seada. Näituse ja kuraatori sümpoosioni korraldaja Rait Rosina meelest loob piiriäärsus omajagu eeldusi Eesti inimeste suuremaks konsolideerumiseks ja ühismeele otsingust Äksis lähtumegi.

Kuigi ühiskondlikud hoiakud ise võivad olla alaliselt muutlikud, võib väärtuslikku üles leida hoopis mõnest looduslikust kooslusest, mis inimtahtest olenemata alati vaikimisi meie kõrval olnud. Küsides, kas või mil moel inimestele asendamatuna tunduv Lõuna-Eesti tõmbekeskus nt Tartu sellele omistatud üha globaalsemaks kujunevat rolli välja kannab? Viiteid Tartu globaalsele rollile leiab näiteks linna logost, mille nimekujus alfa-märk või kõige nähtavamalt näib seda hetkel kasvatavat vaenuliku naaberriigi globaalse haardega invasioonitegevus.

Neist asjaoludest tõukuvalt peaksime senisest suuremat tähelepanu pöörama mõnele looduslikule asukohale nagu näiteks Saadjärv ja selle kaldal asuvale Äksi külale. Väikseima koha identiteedi kandja ja kogukondliku meele algvormina oleks ehk Äksi, kuid peamiselt ikkagi Saadjärv mõeldavad vaiksete tõmbekeskustena. Osaliselt toimub sümpoosion Saadjärve kaldalt renditaval parvel (vt Medusa parv).

Sümpoosion „TARTU GLOBALISEERUB?”

Galerii no 1 juures

17.00 Sümpoosioni algus

-Uku Tooming (loeng)

-Rait Rosin (näituse avakõne ja loeng)

-Leho Rubis (loeng)

-Erkki Luuk (loeng)

-Martiini (heli)

-Hando Tamm (tegevuskunst)

-Juhan Vihterpal (heli)

-Leho Rubis (heli)

Järvekaldal

19.30

-Maria Kalm ja Rait Rosin (tegevuskunst)

20.00-23.00 parvesõit järvel

Rooluulein – Luulur ehk Jaan Malin, Roomet Jakapi, Leonora Palu, Indrek Palu (heli, luule, muusika ja tegevuskunsti sulam)

Näitus jääb galeriis No 1 avatuks 15. juunist kuni 31. augustini 2023.

Näitust ja sümpoosioni toetab Eesti Kultuurkapital. Eesti maalikunstnike liidu alanäitus esindab eelüritusena Galerii No 1 Tartu kultuuripealinn 2024 programmi “Linnast välja”.

Näitusel osalevad kunstnikud: Liia Lüdig Algvere, Toomas Altnurme, Kristiina Jakimenko, Jaanus Eensalu, Liis Koger, Maire Koll, Maret Suurmets Kuura, Tiia Külv, Helle Lõhmus, Anne Moggom, Maarja Nõmmik, Ulvi Oro, Leho Rubis, Anatoli Strahhov, Karin Strohm, Enn Tegova, Margus Tiitsmaa.